Üst Düzey Zihinsel Becerilerin Ölçme Değerlendirmesi

olcme5Yoğun öğrenme içeriklerinin ölçülmesi sırasında sıklıkla ihmal edilen veya arka plana itilen üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesi ile ilgili temel farkındalık ve beceriyi kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen bir eğitimdir. Eleştirel Düşünme, Analitik Düşünme, Bilişsel Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme, Karar Verme, Empati Kurma ve İletişim gibi beceriler için ayrı programlar oluşturulmuştur.


ARAMA

TWITTER