Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemi

Tech in the ClassroomGünümüz eğitim yaklaşımlarında, öğrencilerin bireysel farklılıklarından yola çıkılarak, farklı öğrenme biçimlerine ve deneyimlerine ihtiyaç duydukları kabul edilmektedir.  Bu doğrultuda, eğitim-öğretim süreçlerinin planlanması aşamasında, ders planları içerisinde öğrenme profillerine, akademik hazır oluşluğa ve ilgi alanlarına göre; ders içeriklerinin, materyallerin, ölçme-değerlendirme araçlarının, projelerin ve ev çalışmalarının nasıl  farklılaştırılabileceği ve bu farklılaştırmalara ait örneklerin verildiği bir eğitimdir. Bu eğitimde atölye çalışmaları da yer almaktadır.


ARAMA

TWITTER

Anal
Creampie
Creampie
Threesome
Anal
Blowjob
Anal
Anal
Anal
Anal
Blowjob