Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemi

Tech in the ClassroomGünümüz eğitim yaklaşımlarında, öğrencilerin bireysel farklılıklarından yola çıkılarak, farklı öğrenme biçimlerine ve deneyimlerine ihtiyaç duydukları kabul edilmektedir.  Bu doğrultuda, eğitim-öğretim süreçlerinin planlanması aşamasında, ders planları içerisinde öğrenme profillerine, akademik hazır oluşluğa ve ilgi alanlarına göre; ders içeriklerinin, materyallerin, ölçme-değerlendirme araçlarının, projelerin ve ev çalışmalarının nasıl  farklılaştırılabileceği ve bu farklılaştırmalara ait örneklerin verildiği bir eğitimdir. Bu eğitimde atölye çalışmaları da yer almaktadır.


ARAMA

TWITTER