Ters-Yüz Eğitim Yaklaşımının Ortaokul Düzeyinde Kullanımı

flippedflowmodel copyÖğrencilere asenkron sistemler yardımı ile ileriye yönelik çalışacakları konuların bireysel öğrenmeye uygun olan kısımlarını okul dışında erişebilmelerine fırsat sunarken, sınıf ortamında daha çok bu konularla ilgili bireysel veya grup olarak problem çözme aktiviteleri yapma ve bireysel öğrenmelerinde çoğunun karşılaştığı problemlere odaklanma imkanı sunan ters-yüz eğitim yaklaşımının, ortaokul düzeyinde tüm derslerde nasıl kullanılabileceğinin örneklerle açıklandığı bir eğitimdir.

 


ARAMA

TWITTER

Anal
Creampie
Creampie
Threesome
Anal
Blowjob
Anal
Anal
Anal
Anal
Blowjob