Hizmetlerimiz

Okullarda iki farklı şekilde çalışmalar yürütülmektedir;

1- Kurum İçi Danışmanlık Hizmetleri

a- Program ve Materyal Geliştirme Biriminin Yapılanması 

Okulun vizyon ve misyonu doğrultusunda, eğitim anlayışına ve öğretim programlarına uygun olarak;

  • Program Geliştirme

* Öğrenme süreçlerinin tasarlanması ve planlanması,
* Programa uygun öğrenme materyallerinin ve ölçme araçlarının geliştirilmesi,
* Öğrenme sonuçlarının değerlendirilip öğretim programlarının yeniden düzenlenmesi çalışmaları yürütülür.

  • Eğitimde Teknoloji Kullanımı

* Öğretmenlere öğrenme süreçlerinin planlanmasında ve süreçlerle ilgili öğrenme durumlarının hazırlanmasında teknolojik gelişmeler ışığında liderlik edilmesi,
* Tasarlanan etkinliklere uygun öğrenme materyallerinin üretiminin gerçekleştirilmesi,
* Dersler bazında öğretmenlerle, okula özgü mobil uygulamalar geliştirilmesi,
* Web 2.0 araçlarının derslerde etkili kullanımının yaygınlaştırılması çalışmaları yürütülür.

b- Ölçme Değerlendirme Biriminin Yapılanması

  • Okulun ölçme değerlendirme uygulamalarının planlanması,
  • Öneri ve projelerin hazırlanması,
  • Teknik analizlerinin yapılması ve değerlendirilmesi,
  • Okulların öğrenme tasarımlarının geliştirilmesi sürecinde öğrenmeleri ölçecek tüm ölçme araçlarının hazırlanması, öğretmenlere ve Program ve Materyal Geliştirme Birimine destek verilmesi,

2- Hizmet İçi Öğretmen Eğitimleri

21. YY Becerilerine Yönelik Öğrenme Ortamlarının Yaratılması

21. yüzyılın gerektirdiği becerileri kazanmış olmak günümüzde kişisel gelişimin ve istihdam edilebilir olmanın neredeyse ön koşullarından biri haline geldi.

Dünyada da birçok eğitim sistemi için öğrencilere bu becerileri kazandırmak öncelik oldu. Bu şartlarda eğitim sisteminden beklenen, müfredatı daha etkileşimli, katılımcı ve yenilikçi yöntemlerle sosyal ve bilişsel becerilerin de gelişmesine ortam sağlayacak biçimde öğrencilere aktarmak olmalıdır. Bu eğitimlerin amacı, 21. yüzyıl becerilerini detaylı bir şekilde tanımak, bu becerilerin öğrenciler üzerindeki etkilerini fark etmek ve örgün eğitimde kazandırılabilmesi için uygulanabilecek yöntemler üzerinde çalışmaktır.


ARAMA

TWITTER

Anal
Creampie
Creampie
Threesome
Anal
Blowjob
Anal
Anal
Anal
Anal
Blowjob