Temel Ölçme Değerlendirme

olcme2Ölçme ve Değerlendirme ile ilişkili temel kavramların ele alındığı bir eğitimdir. Eğitimin amacı, öğrenme ortamında sıklıkla başvurulan ölçme değerlendirme araçlarını tanımak, bunlar hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmak, kullanım alanlarını ve amaçlarını irdelemek ve ölçme değerlendirme sonucunda elde edilen verilerin yorumlanması ile ilgili temel düzeyde bilgiye sahip olmaktır.


ARAMA

TWITTER