Hakkımızda

Educademi, tüm öğretmenlerin kişisel gelişimlerine destek olacak eğitim modüllerini içeren bir platformdur. Bu platform içerisinde; öğretmenlerin kendi alanlarında kullanabilecekleri online eğitimler, yöntem teknikler ve eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili içerikler, alınan eğitimler kapsamında düzenlenecek atölye çalışmaları yer almaktadır. Educademi, eğitim alanında 20 yıla yaklaşan bir deneyim ve birikimin tüm öğretmenlerle paylaşılması ve öğrenme ortamlarının geliştirilmesine destek olmak amacıyla kurulmuştur.

ÖZGÜR ŞENSOY Program Geliştirme UzmanıÖzgür Şensoy

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nde tamamladı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojileri bölümünde doktora programına devam etmektedir. İlk olarak, eğitim yazılımları geliştiren Logomotif Multimedya Yayıncılık’ta İçerik ve Planlama Yöneticisi olarak, daha sonra Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları’nda Bilgisayar Destekli Eğitim Sorumlusu olarak çalıştı. Halen Terakki Vakfı Okulları Öğrenme Geliştirme Merkezi’nde Program Geliştirme Uzmanı olarak; farklı branş ve düzeylerden öğretmenlerle planlama, öğrenme materyalleri geliştirme, yeni yöntem-tekniklerin ve teknolojinin derslerde kullanılması gibi çalışmaları gerçekleştirmektedir. PYP Category 2 Workshop: Teaching and Learning ve PYP Category 1 Workshop: Making The PYP Happen In The Classroom eğitimlerine katılmıştır.

2010 yılında Avrupa Konseyi Çocuklarla İnsan Hakları Çalışma Eğitmen Eğitimi’ni tamamlamış, Terakki Vakfı Okulları’nda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ile başlatılan Çocuk Hakları Projesi’nin yürütücülerinden olup, bu proje kapsamında geliştirilen etkinliklerin yer aldığı “Kolaylaştırıcılar için Eğitim Kılavuzu”nun hazırlanmasında görev almıştır. 2012-2013 öğretim yılında, Terakki Vakfı Okullarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi ile ortaklaşa yürütülen, “Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak” başlıklı, akademisyenlerle öğretmenlerin birlikte çalıştığı, cinsiyete ve engelliliğe dayalı ayrımcılığı konu alan ve farklı sınıf düzeylerine yönelik ders planlarının geliştirildiği proje ekibinde yer almıştır.

“İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlik algıları ile bilgisayar destekli öğretim yönteminin yararına ilişkin inançları arasındaki ilişki” başlıklı çalışması Mayıs 2008’de Atina’da düzenlenen 10. Uluslararası Eğitim Konferansı’nda sunulmuştur. Ayrıca birçok sempozyum ve konferansta bildirileri yayınlanmıştır. Halen Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisidir. Başka Bir Okul Mümkün Derneği üyesi olarak derneğe bağlı birçok çalışmaya gönüllü olarak destek vermektedir.

hakkimizdabanner1

demet_kuyukDemet Gökalp

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. 2005 yılında ilk olarak, AREL Kolejinde bir yıl Bilgisayar Öğretmeni olarak çalıştı. Daha sonra 2006 yılında Terakki Vakfı Okulları’nda Bilgisayar  Öğretmeni olarak altı sene görev yaptı. Bilgisayar Öğretmeni olarak görev yaparken bir çok projede yer alarak projelerin sunumlarına katılmıştır. Ayrıca Anaokulu çocukları için İngilizce ve Türkçe eğitsel oyunlar geliştirmiştir. Daha sonra Bilgisayar Öğretmenliği görevinden 2012 yılında Eğitim Teknolojileri Uzmanlığı görevine geçmiştir. Halen Terakki Vakfı Okulları Öğrenme Geliştirme Merkezi’nde Eğitim Teknolojileri Uzmanı olarak; teknolojinin eğitimde kullanımına yönelik  çalışmalar yapmaktadır. Yaptığı çalışmalar içerisinde web sitesi tasarımı yapma,  interaktif eğitim yazılımları, mobil uygulamalar geliştirme, yeni teknolojilerin eğitime entegrasyonu,  Web 2.0 araçlarının eğitimde kullanımı, Google’ın eğitimde kullanımı, eğitimde Akıllı Tahta kullanımı, Moodle eğitim yönetim sistemi üzerinden ve yüz yüze yürütülen teknoloji konulu hizmetiçi eğitim çalışmaları yer almaktadır.

Terakki Vakfı Okulları adına öğretmenlerle birlikte çalışarak sayısı onun üzerinde mobil uygulama geliştirmiş ve halen de geliştirmeye devam etmektedir. 5-6 yaş çocuklar için Özge Karaoğlu ile birlikte geliştirdiği İngilizce mobil uygulamalar ile uluslararası ödüller almıştır. Ayrıca Özge Karaoğlu ile birlikte geliştirdiği kişiye özel uygulamalar olan “Lily’s Adventures with Colors” ve “Leo’s Adventures with Colors” da Apple Store’dan indirilebilmektedir.

Eğitim Teknolojileri alanında yapılan sempozyum ve konferanslardaki sunumlara katılım sağlamaktadır ve ayrıca bu sempozyum ve konferanslarda yaptığı çalışmaların yer aldığı sunumlar da gerçekleştirmektedir.  Halen Terakki Vakfı Okulları içerisinde pek çok projenin planlama ve yürütme aşamalarında yer alarak çalışmalarına devam etmektedir.

demetsunum

erimErim Koçyiğit

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında tamamladı. Lisans ve yüksek lisan eğitimi sırasında TED Ankara Koleji’nde yarı zamanlı Ölçme Değerlendirme uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında İstanbul’a yerleşerek Bahçelievler Kolejinde uzman olarak çalışmalarına devam etti. 2002 yılında Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün kuruluşunda Ölçme Değerlendirme Subayı olarak görev aldı. 2004 yılından itibaren Terakki Vakfı Okulları Öğrenme Geliştirme Merkezi’nde Ölçme Değerlendirme Uzmanı olarak; farklı branş ve düzeylerden öğretmenlerle planlama, ölçme, değerlendirme, yeni yöntem-tekniklerin derslerde kullanılması gibi çalışmalar gerçekleştirdi. 2010 yılında Terakki Vakfı Okulları Öğrenme Geliştirme Merkezi’nde Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Sorumluluğu görevine getirildi. Görev aldığı süre boyunca eğitim programlarına ve öğretime paralel ölçme değerlendirme yaklaşımlarının belirlenmesi, etkinliklerinin planlanması ve geliştirilmesi boyutlarında çalıştı. Bu çerçevede yapılan tüm sınavların ölçme değerlendirme ilke ve tekniklerine uygunluğu yönünden incelenmesi ve uygulama sonrası analizlerinin yapılması, raporlaştırılması, soru bankası oluşturulması sürecinde görev aldı. Hem klasik hem de yeni yaklaşımlara dayalı ölçme değerlendirme yöntem ve teknikleri konularında öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerde ve atölye çalışmalarında eğitmen olarak görev aldı.  IB akreditasyon çalışmaları çerçevesinde ölçme değerlendirme politikalarının belirlenmesi, gerekli çalışmaların yürütülmesi boyutlarında da destek verdi. 2012 yılından beri gerçekleştirilen Yazma Becerileri Sempozyumu’nun koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Yaratıcı drama liderliği projesini  “Yaratıcı Drama Alanında Ölçme Değerlendirme Yeterliliklerinin Artırılması” üzerine gerçekleştirdi. Halen yaratıcı drama ile ölçme değerlendirme üzerine atölye gerçekleştiren Türkiye’deki tek yaratıcı drama lideridir.

Eğitim Bilimleri Kongresi ve Eğitimde İyi Örnekler Konferansı gibi sempozyum ve konferanslarda bireysel veya paydaşlı olarak onsekiz bildirisi yayınlanmıştır. Halen eğitim konusunda birçok çalışmaya gönüllü olarak destek vermektedir.

erimbanner

gulseminGülsemin Ergün Kucba

1978 yılında Adapazarı’nda doğdu. Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Türk Dili alanında yüksek lisansını aynı üniversitede tamamladıktan sonra 2000-2006 yıllarında dershane öğretmenliği ve Sakarya Üniversitesinde Türkçe okutmanlığı yaptı. 2006-2010 yıllarında Adapazarı Özel Enka Kolejinde edebiyat öğretmenliği, 2010-2011 yıllarında Terakki Vakfı Okulları Özel Şişli Terakki Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 2011 yılından beri de Terakki Vakfı Okulları Türkçe Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

1999-2010 yıllarında Umut Vakfı Sakarya Temsilciliğini (Amsterdam) yaparak depremzede ailelere yardım, depremzede öğrencilere burs sağlama çalışmalarını yürütmüştür. 1999-2001 yıllarında Çağdaş Eğitim Vakfı Sakarya Koordinatörlüğünü de sürdürmüştür. 2010 yılından beri Öğretmen Akademisi Vakfında kısmi zamanlı eğitmenlik görevini yürütmekte olan Kucba;  PYP İlk Yıllar Programını Gerçekleştirmek Kategori 1, PYP’de Öğrenme ve Öğretme Kategori 2, IB Cat 3 Transdisciplinary Learning, Öğretmen Akademisi Vakfı/Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi, “Teatrallik ve Sahne Mevcudiyeti” Prof. Dr. Kerem Karaboğa, Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği programlarına katılmıştır. Tamer Ergin, Gülayşe Koçak, Tülin Kozikoğlu’ndan yazma becerileri ve farklı yöntem ve tekniklerle okuma yazmaya ilişkin eğitimler almıştır. Nuran Direk ile Eleştirel Okuma ve Sorgulama eğitimlerine katılmıştır. Çeşitli seminer, sempozyum ve konferanslarda yaptıkları çalışmaları paylaşmıştır. Eğitim Reformu Girişimi ve ATÖLYE Labs iş birliğiyle gerçekleştirilen “Öğretmen için Ekosistem” konseptinin pilot uygulama projesinin geliştirme sürecine gönüllü olarak katılmaktadır.

gulseminsunumlar

sadanŞadan Efe Durak

Dokuz Eylül Üniversitesi Orta Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünden yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur. 12 yıllık mesleki kariyerine TED Karadeniz Ereğli Koleji Vakfı Okullarında başlamış olup, Terakki Vakfı Okullarında matematik öğretmeni olarak devam etmektedir. Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü Lisans Programı ve Okan Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı öğrencisidir.

TÜBİTAK sertifikalı Matematik Olimpiyatları eğitmenidir. Çalıştığı kurumda  ortaokul matematik olimpiyatlarına hazırlık çalışmalarını yürütmektedir. Terakki Vakfı Okullarında ortaokul bölümünde derse girmesinin yanı sıra İlkokul Matematik Dersi Eşgüdüm Sorumlusu olarak çalışmaktadır. İlkokulda uygulanan Uluslar Arası Bakalorya Programının PYP matematik dersi  entegrasyonunda görev almaktadır.

Mesleki ilgi alanları arasında matematik öğretiminde teknoloji kullanımı, ders tasarımı,  ve 21. yy eğitim trendleri bulunmaktadır. Matematik derslerinde Google Education ve web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ters-Yüz Eğitim, STEM,  Oyunlaştırma gibi yeni öğretim yöntemlerinin yer aldığı ders tasarımları oluşturmakta ve uyguladığı tasarımları birçok ulusal ve uluslar arası konferansta sunmaktadır.sadanbanner


ARAMA

TWITTER

Anal
Creampie
Creampie
Threesome
Anal
Blowjob
Anal
Anal
Anal
Anal
Blowjob