Çoktan Seçmeli Soru Yazma Teknikleri

olcme3Öğrenme ortamında sıklıkla başvurulan çoktan seçmeli soruların hazırlanması ile ilgili olarak planlama, oluşturma, deneme, uygulama ve yeniden gözden geçirme aşamalarını ele alan bir eğitimdir. Ayrıca bu tipteki soruların hazırlanmasında dikkat edilecek noktaların da ele alındığı atölye ile bütünleşik bir çalışmadır. Ayrıca ulusal sınavların (TEOG, YGS, LYS) temel özellikleri de eğitim içeriğinde ele alınan konulardandır.


ARAMA

TWITTER