Web 2.0 Araçlarının Eğitimde Kullanımı

create-1oxtdtzGünümüzde bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişim birçok yeni ihtiyacı doğurmaktadır. Zamanla ortaya çıkan, sadece bilgi sunmayı değil, aynı zamanda bilginin paylaştırılması ve değişen şartlara göre yeniden anlamlandırılması doğrultusundaki ihtiyaçlar, web teknolojilerinin de değişmesine neden olmuştur. Bu değişimler sonucunda, internet ile gelen klasik web yapısından, Web 2.0 adı verilen yeni teknolojilere geçilmiştir. Web 2.0 teknolojilerinin kullanım alanı her geçen gün hızla genişlemektedir. Bu durumun başlıca nedeni, Web 2.0 teknolojilerinin kullanıcı ve web uygulamaları arası etkileşimi, kullanıcılar arası etkileşimi, işbirlikçi çalışmaları ve bilgiye erişimi internet ortamında “oldukça kolay” bir hale getirmesidir. Söz konusu bu özellikler, Web 2.0 teknolojileri ve standartlarının eğitim alanında kullanılmasına da ön ayak olmuştur. Bu eğitimde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek Web 2.0 araçları tanıtılmakta ve bu araçların, öğrenme süreçlerinde farklı amaçlarla nasıl kullanılabileceği örnekler yardımıyla açıklanmaktadır. Bu eğitimde atölye çalışması da yer almaktadır.


ARAMA

TWITTER

Anal
Creampie
Creampie
Threesome
Anal
Blowjob
Anal
Anal
Anal
Anal
Blowjob