STEM/FeTeMM Yaklaşımı

STEMSTEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. İçinde yaşadığımız çağ bireylerden üretici olmalarını beklemekte, bu durum ise bireylerin küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazanarak, bildiklerini somut olarak hayata geçirmeleri ve üretkenliklerini göstermeleri gereğini ortaya çıkarmaktadır. STEM yaklaşımı bu nedenle günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır. Öğrenme ve öğretme merkezli bir kuram olarak gelişen STEM/FeTeMM eğitiminde amaç, katı ve merkezi müfredat içerisinde, öğretmenlerin disiplinler arası uygulamaları; branşlarına ait bilgi ve becerilerin öğretiminde nasıl etkin bir şekilde kullanabileceklerini açıklamak ve konuyla ilgili örnekleri birlikte hazırlamaktır.


ARAMA

TWITTER

Anal
Creampie
Creampie
Threesome
Anal
Blowjob
Anal
Anal
Anal
Anal
Blowjob