Açık Uçlu Soru Yazma Teknikleri

olcme4Öğrenme ortamında sıklıkla başvurulan açık uçlu soruların hazırlanması ile ilgili olarak, planlama, oluşturma, deneme, uygulama ve yeniden gözden geçirme aşamalarını ele alan bir eğitimdir. Ayrıca bu tipteki soruların hazırlanmasında dikkat edilecek noktaların da ele alındığı atölye ile bütünleşik bir çalışmadır.


ARAMA

TWITTER