ABİDE’den haberin var mı?

  • 0
4

ABİDE’den haberin var mı?

Milletçe ulusal sınavların duygu hezeyanı içerisinde çalışıyoruz öğretmeni, velisi, okul idarecisi, öğrencisi hep sınav sonucu ne oldu? Kaç puan oldu? Kim nereye yerleşti? Okul ortalaması ne? sorularının peşinde dümensiz bir gemide sürüklenip duruyor. Dolayısıyla insanlar Google da harıl harıl puan sonuçları, sayısal bilgiler, sonuç, yerleştirme anahtar kelimeleriyle binlerce arama yapıyor. Pek çoğu bunun farkında olan uyanıkların yarattığı geçersiz sitelere kapağı atıyor. Kimisi işinin ehliyse en azından geçerli veriye ulaşmayı başarıyor. Merkezi ortak sınavlar (TEOG) ile ilgili sayısal bilgilere nereden ulaşılır?

İşte http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/

Sayfada aradıklarınızı bulabilirsiniz. Oysa aynı sayfada bakmak ve GÖRMEK gereken başka bir şey var.

3

Çevrenize sorun bakalım ABİDE’den haberi olan var mı?

YOK.

Bakalım ABİDE ne?

Aynen alıntılıyorum.

Projenin Amacı Nedir?

Bilindiği üzere eğitim sistemimizde öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında çoktan seçmeli sorular kullanılmaktadır. Ancak çoktan seçmeli sorular, öğrencilerin cevapları kendilerinin oluşturmasına olanak vermez. Bu tür sorularda seçenekler vardır ve öğrencilerden seçenekler arasında tercih yapmaları beklenir. Bu nedenle bu tür sorularla öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesi zordur. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçmek için açık uçlu soruların kullanımı daha uygundur. Çünkü açık uçlu sorular öğrencilere düşünme ve kendi cevabını oluşturma olanağı vermektedir.

ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulması planlanmaktadır. Projenin Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen pilot uygulamasında açık uçlu soruların ulusal sınavlarda kullanılabileceği görülmüştür.

Projenin genel amacı, farklı madde formatlarını kullanarak üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik beceri testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesidir. Bu genel amaç kapsamında ulaşılması hedeflenen alt amaçlar ise şunlardır:

8. sınıf düzeyinde öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve sosyal bilimler alanlarında üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarını belirlemek,

Çoktan seçmeli maddelerle birlikte açık uçlu maddeleri denemek,

Öğrencilerin başarılarını etkileyen duyuşsal, aile ve okul özelliklerini ortaya koymak,

Öğrencilere puanların anlamının olduğu bir geribildirim vermek,

Puanlayıcı güvenirliğini sağlamak için bilgisayar yazılımı geliştirmek.

Bu Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu?

Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçmeyi ve ülkelerin eğitim politikalarına yön vermeyi amaçlayan, Türkiye’nin de katıldığı PISA gibi sınavlar uluslararası düzeyde yapılmaktadır. Ancak bu tür sınavlar, birçok ülkede uygulandığı için ortak bir çerçeve kullanılmaktadır. Bu nedenle ulusal düzeyde geliştirilen ve uygulanan bir sınava ihtiyaç duyulmaktadır. ABİDE projesiyle bu ihtiyacın karşılanması planlanmaktadır.

2

ABİDE – AKADEMİK BECERİLERİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

MEB tarafından bizzat yürütülen bir proje.

Herkes burada yazanları istemiyor mu? Toplum istiyor, gelecek istiyor, veli, öğretmen, öğrenci, okul…

İşte bu da sayfası http://abide.meb.gov.tr/proje-hakkinda.asp okumak, kafayı kumdan çıkarmak ve ODAK SAPMASInı düzeltmek için.

Elbette bu bir çözüm olmayabilir, bir sabun köpüğü olabilir, gök kubbede hoş bir seda olarak kalabilir. Nitelikli bir girişim gibi başlayıp fiyasko ile de sonuçlanabilir. Malum böyle epey örneğimiz var. Yine de eğitim konusunda neye odaklanacağımızı sorgulatmaz mı? En azından inceleyip okumaya değmez mi? Yetkili makamların farkındalığını zorlamaya değmez mi?

1

Hepimiz bas bas bağırıyor, yanlışları söylüyoruz. Değişim istiyoruz, değişmek istemiyoruz.

Öyle ki bakıyor, GÖRMÜYORuz.

Kendimizi “sayısal bilgiler” peşinde dolaşmaya mahkum ediyoruz.

 


Cevap yaz

ARAMA

TWITTER

Anal
Creampie
Creampie
Threesome
Anal
Blowjob
Anal
Anal
Anal
Anal
Blowjob