Yaz Demeden Önce…

  • 0
yaz demeden

Yaz Demeden Önce…

Yazar: Gülsemin Ergün Kucba

Kategori: Dil Becerileri , Tümü

Yazmak… Birçok insanın "Hayatımı yazsam roman olur." dediği ama bazı insanların hayatlarını, gözlemlerini, duygu veya düşlerini aktardığı alan. Öğrenme alanları içinde geliştirilmesi pek de kolay olmayan alanlardan biridir, yazma. Eğitimciler yazmaya ilişkin birçok teknik kullanmakta, öğrencilerin istekli bir biçimde yazarak nitelikli ürünler ortaya çıkarmalarını hedeflemektedirler.

write ile ilgili görsel sonucuBu yöntem ve teknikleri uygulama çabasından önce yani yazmaya başlamadan önce hazırlık yapmak, yöntem belirleme çalışmalarını öğrenciyle  planlanmak gerekir. Bu, sorumluluğu öğrencinin almasını, işi sahiplenmesini ilk adımda kolaylaştırmakta; öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemek de çalışma ve de ürün verimliliğini artırmaktadır. Eğitimciler görevlerinin rehberlik etmek olduğunu ve çalışmanın asıl sahiplerinin öğrenciler olduğunu unutmamalıdır.

"Yazar olabilmenin ilk koşulu iyi bir okur olabilmektir. Ardından dile hâkim olmak yani dilin olanaklarını kavramaktır. Yazdıklarıyla ilgili bir değil birden çok kişiden görüş alarak ilerlemektir." Eser inceleme, doğru okuma yöntemlerini öğrenme, dilin özelliklerini duygularla birleştirmeyi öğrenme öğrencilerin yazarlık temelini oluşturmaktadır.  Öğrenciyi yazma eylemine hazırlamadan "yaz" demek, öğrenciyi yazma eyleminin uzağına düşürmek demektir. İyi yapılandırılmış çalışmaların sonucunda öğrencilerin çalışmalar sırasında keyif aldığı ve buna bağlı olarak da üretken, hayal gücüne dayalı yaratımlara katkıda bulunan kişiler olduğu görülmektedir.   

Yaratıcı yazarlığı öğretmekten ziyade okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine dayandığını öğrencilere keşfettirmek, doğru okuma ve örneklemelerin yazmayı beslediğini göstermek gerekir. Yazma eyleminde yazı çalışmaları aracılığıyla duygu ve düşünce paylaşımlarında bulunmak, öğrencileri pasif okuyucu olmaktan çıkartarak aktif okuma ve yazma alanları yaratmak, öğrencilerin eleştirel bakış açısını geliştirmek, öğrencilere beden dilini ve ses tonunu doğru kullanmayı öğretmek, drama yöntemleriyle yazın ürünlerinin karakter ve olaylarına katılmak ve en nihayetinde hayal gücünün yaratımlarıyla yeni metinlerin kaleme alınmasını sağlamak gerekir.  Genç yazarlara yazınsal bir metnin nasıl yazılacağına ilişkin yolları/yordamları kavratmak, böylelikle genç yazarların yazma serüveninde kendi yollarını bulabilmelerini sağlamak için aşağıdaki aşamalar kulanılmıştır:

  • Bir grubun parçası olarak kolektif biçimde yürütülen yaratıcı yazarlık çalışmaları, öğrencilerin seviye ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak öğrencilerle birlikte oluşturuldu.
  • Yazılacak metnin önceden tasarlanmasının gerekliliğine, bir öykü için çatı kurarken ayrıntılı bir tasarı yapılmasının yazara daha başlangıç aşamasında neler kazandırabileceğinin anlaşılmasına yönelik olarak öykü, şiir, masal gibi çeşitli metin türlerinin analizi yapıldı. Okuma ve yazma, eleştirel bakış geliştirme çalışmaları yapıldı. “Sihirli sözcükler, eskici dükkânı, öykü bulmacada saklı etkinliği, olmayan objelerden yola çıkarak parça bütün ilişkisi ile hikâye oluşturma takım çalışması, o masal öyle değildi aslında, masal halkası gibi farklı etkinlikler gerçekleştirildi.
  • Doğru anlatım yöntemi seçimi, şiirde veya düzyazıda  duyguların doğru iletimi, hikâyelerde duyguların karakterler ve olaylar aracılığıyla iletimiyle ilgili “ikili anlatım yaratıcılık çalışması, benim bölgem benim duygum etkinliği, dört ritim çalışması, bu sandalyede duygu oturuyor  egzersizi, şiir dinleme ve şiir okuma etkinlikleri gerçekleştirildi.
  • Yaratıcı yazarlık çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri olan dilin olanaklarının neler olduğunu, bu olanakların nasıl kullanılacağını öğrenmeye, dil becerilerini geliştirmeye yönelik olarak farklı metinler aracılığıyla tonlama, vurgu, artikülasyon, diksiyon çalışmaları yapıldı.
  • Çeşitli reklam filmleri izleme, değerlendirme çalışmalarının ardından gruplar halinde storyboard çalışmaları yapıldı. Reklam filmi senaryosu yazıldı, senaryoların canlandırma çalışmaları yapıldıktan sonra reklam filmleri çekildi. Öğrenciler tarafından çekilen filmler, kulüp tanıtımlarında kullanıldı.
  • Yıl boyunca öğrencilerin farklı türlerdeki yazılarının derlenmesiyle ilgili çalışmalara devam edilerek, sanal ortamda yayınlanmak üzere, dergi düzenleme çalışmaları yapıldı. Ortaya çıkan öğrenci yazıları, çalışmalar sırasında çekilen videolar, reklam filmleri “Sihirli Kalemler” dergisi adıyla yayınlandı.

Cevap yaz

ARAMA

TWITTER

Anal
Creampie
Creampie
Threesome
Anal
Blowjob
Anal
Anal
Anal
Anal
Blowjob