Web 2.0 Araçlarının Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Etkin Kullanımı

  • 0
web 2.0

Web 2.0 Araçlarının Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Etkin Kullanımı

Etiketler :

Yazar: Özgür Şensoy

Kategori: Eğitimde Teknoloji Kullanımı , Tümü , Yöntem ve Teknikler

Web 1.0 yalnızca okumaya ve var olan bilgiyi bulmaya hizmet ediyorken, Web 2.0 teknolojileri okuma ve yazma etkinlikleri ile herkesin aktif katılımcı olabildiği ve içerik geliştirebildiği ortamlar sunmaktadır. Geliştirilen bu materyaller aynı zamanda paylaşılabilmektedir de. (Thompson, 2007). Web 2.0 teknolojileri, öğretmenleri ve öğrenenleri fikirlerini paylaşmaya ve o fikirleri geliştirmek için işbirlikli çalışmaya teşvik eder. Bu teknolojileri kullandıkça öğretmenler kendi öğretme ve öğrenme yollarıyla ilgili yeniden düşünürler ve bu yolları farklılaştırmaya başlarlar. Bu farklılaşma çoğu zaman öğrenme yollarının daha aktif ve anlamlı olması yönünde gerçekleşir.

Web 2.0 teknolojileri, öğrenenlerin bilgiyi üreten, yaratan ve değerlendirenlere dönüştüğü daha interaktif ve güçlü öğrenme ortamlarını oluşturma potansiyeline sahiptir (Richardson, 2009). Bu teknolojiler öğrenenler, öğretmenler ve konu alanı uzmanları arasındaki işbirliğini de destekleyerek birçok sosyal etkileşim ve birlikte çalışma fırsatının ortaya çıkmasına neden olur.
Web 2.0 araçlarının kullanımıyla ilgili literatürde birçok araştırma olmasının yanı sıra, öğrenme ve öğretme ortamlarında Web 2.0 araçlarının kullanımıyla ilgili yapılan en çok inceleme ‘durum çalışmaları’dır.

Bugünün öğrencileri için ‘dijital yerli’ (Prensky, 2007) kavramı kullanılırken ve bu öğrencilerin günlük hayatlarındaki Web 2.0 araçlarını kullanım oranları oldukça hızla artarken, diğer taraftan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu bu teknolojiler hakkında ya oldukça az bilgiye sahiptirler ya da hiçbir bilgileri yoktur. Eğitimcilerin ve öğretmenlerin, bu yeni teknolojilerin öğrenme-öğretme adına nasıl fırsatlar ve avantajlar sağladığını, ne gibi engelleri olduğunu ve en önemlisi nasıl kullanılırlarsa öğrenmeyi destekleyen etkili bir araca dönüşebileceklerini anlamaları gerekmektedir.
Bu araçlarla etkili bir öğrenme ortamı tasarlandığında öğretmenler öğrencilerine bir koç, danışman ya da grup lideri gibi hizmet vermelidirler. Kullandıkları araçları çok iyi tanımalı ve onlara yaratıcılıklarını kullanmaları için rehberlik etmelidirler. Bu şekilde kullanıldığında Web 2.0 araçlarının sahip olduğu fırsatlardan daha fazla yararlanılabilir. Aksi takdirde engellerinin daha ön plana çıkması olasıdır.

web2Öğrenme Ortamlarında Web 2.0 Araçlarını Kullanmanın Yararları
1. Etkileşim, iletişim ve iş birliği
2. Bilginin yaratımı/üretimi
3. Kullanım kolaylığı ve esneklik
4. Yazma ve teknoloji becerilerinin gelişimi
Bu dört ana maddenin yanı sıra öğretmenlere öğrencilerinin dünyası, ilgi alanları hakkında bilgi vermesi ve öğrencileri motive etmesi de sayılan yararları arasındadır.

 

Öğrenme Ortamlarında Web 2.0 Araçlarının Kullanımıyla İlgili Engeller
1. Açık bir kaynak olmasından öğrencilerin duydukları endişe (Bazı öğrenciler sadece öğretmeninin görebileceği etkileşimler kurmayı tercih edebiliyorlar.)
2. Teknik sorunlar
3. Kullanmayı öğrenme zamanı

Web 2.0 Araçlarını Kullanmaya İlişkin İpuçları
1. Bir dönem içerisinde çok fazla aracı öğrencilerinizin kullanımına sunmayın.
2. Aynı işi yapan birden fazla aracı aynı anda kullanmaya çalışmayın.
3. Öğrencilerinize aracın kullanımıyla ilgili gerekli yönergeleri, örnekleri ve ihtiyaç duydukları soruların cevaplarını mutlaka verebiliyor olun.
4. Bu araçların kullanımını işbirlikli öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde tasarlayın.
5. Bir araçla geliştirdiğiniz içeriği herkese açmadan önce bir süre kendi okulunuza ya da sınıfınıza açık olarak kullanın.

Son olarak tüm öğretmenlerin ve eğitimcilerin akılda tutmaları gereken önemi bir noktayı belirtelim. Web 2.0 araçlarının kendisi tek başına daha etkili öğrenme ve öğretme ortamları yaratmaz. Geleneksel öğretim yöntemlerini kullandığımız bir öğrenme ortamına başka hiçbir fark yaratmadan sadece bir Web 2.0 aracını eklemek, bu aracın olası yararlarını ortaya çıkarmaya yetmeyecektir. Her ne olursa olsun yeni teknolojilerin öğrenme öğretme ortamlarını geliştirmede bize destek olabilmesi için konuya ilişkin açıkça belirlenmiş hedeflerin olması ve uygun yöntem tekniklerin kullanımı gerekmektedir (Reynard, 2009; Hurlburt, 2008). Yeni teknolojilerin etkili kullanımı öğretim yöntemlerinde de yenilenmeyi gerektirir.

 

Kaynak: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED511355.pdf#page=12 


Cevap yaz

ARAMA

TWITTER

Anal
Creampie
Creampie
Threesome
Anal
Blowjob
Anal
Anal
Anal
Anal
Blowjob